Hướng dẫn lấy lại tài khoản Evony bị Khóa

Bước 1 : Chụp hình ID

Bước 2 : Truy cập website : https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=vi&tf=cm&fs=1&to=support@topgamesinc.zendesk.com

Bước 3 Điền thông tin đầy đủ :

Ô 1 : Điền email của bạn đang hoạt động để evony trả lời cho bạn.

support@topgamesinc.zendesk.com

Ô 2 : Điền tiêu đề :

Hi evony, I want to get my locked account back.

Ô 3 : Điền nội dung :

Account ID: (ID trong game của bạn)
I’m not violating evony’s rules. Why is my account suspended?
If I am in violation please provide proof of that.
If there is a mistake please remove it and return my account.
Thank evony!

Ô 4 : Đính kèm hình ảnh ID

Bước 4 : Chờ phản hồi từ evony trong vòng 24h làm việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *