AUTO EVONY ESB-TKRhttps://auto.evonyvn.com

Dùng thử miễn phí 3 ngày, hổ trợ setup chạy test đầy đủ.

 1. Join Rally : Chế độ tự tham gia biểu tình BOSS.
 2. Farming : Chế độ tự gửi quân thu thập RSS.
 3. Auto Setter : Tự thiết lập cuộc biểu tình BOSS. 
 4. Monster Attack : Tấn công quái thường.
 5. Boss Finder : Tìm kiếm Boss Trùm.
 6. Wheel of Fortune: Tự quay chíp.
 7. Black Market : Mua đồ chợ đen.
 8. Patrol : Mua đồ tuần tra.
 9. Tự động check bong bóng.
 10. Làm nhiệm vụ hằng ngày
 11. Tự mở viking và chia sẽ lên liên minh
 12. Có cài đặt chế độ nghỉ ngơi giống người thật.
 13. Proxy : Fake ip riêng cho mỗi tài khoản.
 14. Tự động mở hộp trong rương.
 15. Còn nhiều chức năng hấp dẫn khác.