I. nếu tài khoản còn liên kết

 • Bấm vào cài đặt
 • Chọn tài khoản
 • Chọn chuyển đổi tài khoản
 • Chọn Facebook hoặc Google
 • Chọn tài khoản kết nối với tài khoản game.

II. Nếu tài khoản mất liên kết

1 Chuẩn Bị

 • Hình ảnh và ID tài khoản bị mất.
 • Hình ảnh và ID tài khoản mới (cùng sever và đã kết nối tài khoản Google hoặc Facebook)
 • Hình ảnh lần thanh toán gần nhất : 1 trong 3 hình ảnh sau
IPHONE
IOS
Android

2 Gửi yêu cầu :

 • Điền email của bạn đang hoạt động và chính xác để evony phản hồi lại bạn.
 • Điền tiêu đề yêu cầu (Subject) :

Hi, I want to recover my lost link account.

 • Điền Nội dung yêu cầu (Description):

Hello Evony,

I need to recover my lost account.

Old account ID: [ ID tài khoản cũ]

New account ID: [ ID tài khoản mới ]

I have attached my recent transaction invoice.

Please admin help to recover the account

Thank You.

 • Đính kèm 3 hình ảnh đã chuẩn bị ở trên vào (Attachments).

3 Kiểm tra email và chờ phản hồi từ evony (chậm nhất 24h làm việc)

3 thoughts on “Hướng dẫn lấy lại tài khoản bị mất liên kết hoặc bị hack tài khoản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *