1 Chuẩn Bị

  • Hình ảnh và ID tài khoản Soha.
  • Hình ảnh và ID tài khoản evony quốc tế mới (cùng sever với tài khoản soha và Có liên kết Google hoặc Facebook)
  • Hình ảnh hóa đơn thanh toán gần nhất : 1 trong 3 hình ảnh sau
IPHONE
IOS
Android

2 Gửi yêu cầu :

  • Điền email của bạn đang hoạt động và chính xác để evony phản hồi lại bạn.
  • Điền tiêu đề yêu cầu (Subject) :

Hi, I want to recover my lost link account.

  • Điền Nội dung yêu cầu (Description):

Hello Evony,

I need to recover my lost account.

Old account ID: [ ID tài khoản cũ]

New account ID: [ ID tài khoản mới ]

I have attached my recent transaction invoice.

Please admin help to recover the account

Thank You.

  • Đính kèm 3 hình ảnh đã chuẩn bị ở trên vào (Attachments).

3 Kiểm tra email và chờ phản hồi từ evony (chậm nhất 24h làm việc)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

vi Tiếng Việt
X